Praktische informatie

IKC de Skeakel biedt een prettige leef- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Over ons kindcentrum is veel te vertellen. Tal van praktische weetjes vindt u hier op deze pagina van onze site.
Mist u nog informatie als antwoord op uw vragen, laat het ons weten. U kunt daarvoor het contactformulier onder aan deze webpagina gebruiken.

Openingstijden kinder- en peuteropvang

De Peuteropvang is iedere dag geopend van 8.15 - 12.15 uur.

De openingstijden van de Kinderopvang zijn elke dag van 7.00 - 18.15 uur. 

Openingstijden basisschool

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met donderdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Op vrijdag zijn alle groepen om 12:15 uur uit. 

Openingstijden buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is beschikbaar van maandag t/m vrijdag.
Vanaf 14.15 uur of 12:15 uur op vrijdag (na afloop van de basisschool) kunnen kinderen er terecht. De eindtijd van de opvang wordt afgesproken in overleg met de ouders die van de opvang gebruik maken. Meer opvang is mogelijk. Daarvoor nemen ouders contact op met de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Via de website van SKF kunt u zich aanmelden.

Vakantierooster 2021-2022 basisschool

  • Herfstvakantie            18 okt t/m 24 okt 2021
  • Kerstvakantie             25 dec 2021 t/m 9 jan 2022
  • Voorjaarsvakantie       21 feb t/m 27 feb 2022
  • Goede Vrijdag / Pasen 15 april t/m 18 april 2022
  • Meivakantie                25 april t/m 7 mei 2022
  • Hemelvaart                26 mei t/m 29 mei 2022
  • Pinksteren                  5 juni 6 juni 2022
  • Zomervakantie          16 juli t/m 28 aug 2022Gevraagde ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen betalen vragen we aan alle ouders van basisschool-leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 19 euro per kind. Informatie over de ouderbijdrage, het schoolreisgeld en hoe wij dit besteden vindt u hier.

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC de Skeakel een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang heeft u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op  www.belastingdienst.nl Maar ook hieronder vindt u een handige rekentool om uw eigen bijdrage te berekenen. 

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

De Skeakel op de kaart

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u cijfers en informatie over scholen en ook onze school. Daaronder gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken. Ook kunt u hier onze schoolgids downloaden.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van IKC de Skeakel vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand van ons kindcentrum, bespreek het dan met de persoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, roep dan de hulp in van de directeur van ons kindcentrum. Biedt ook dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze koepel CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de koepel (en dus ook voor onze school) vindt u hier.

Inspectierapport

Onze kinderopvang en buitenschoolse opvang worden regelmatig getoetst door de Rijksoverheid. Hier vindt u de inspectierapporten Kinderopvang.
- Inspectie Kinderopvang
- Inspectie BSO

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Contact

IKC de Skeakel
Skoalstrjitte 14
8855 HL Sexbierum
0517 - 59 10 50

www.deskeakel.nl
deskeakel@cbo-nwf.nl

Directeur: Tim Zasburg
Intern begeleiders: Joke Dijkstra en Aafke Tilma-Dijkstra
Bouwcoördinator: Yldau Wiersma 

Bank: NL53 RABO 0325.5245.05